Mendulang Banyak Pahala dengan Qiyamul Lail

Dalam sebuah hadits yang shahih : عن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : " من قام ...